You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
00 / 00
Data solution service

    Байгууллагын data warehouse шийдэл, BI tool & ETL tool платформууд

Software consulting

Програмын шийдэл боловсруулалт, асуудлуудыг шийдвэрлэх зөвлөх үйлчилгээ

Quality Assurance (QA) service

Програмын чанарын шалгалтын үйлчилгээ, бүх төрлийн тестийн үйлчилгээ

СҮҮЛИЙН ТӨСЛҮҮД:

Бизнесийн шийдвэр гаргалт, амжилттай үйл ажиллагааны нэг том нөлөө бол хурдан шийдвэр гаргалтууд, хурдан шилжилтүүд байдаг. Мэдээж үүнийг амжилттай хийхийн тулд танд танай байгууллагын өгөгдөл дээр анализ хийсэн үр дүнгүүд маш чухал ач холбогдолтой. Бидний баг өөрсдийн BI tool, өгөгдөл шинжлэлийн төслийг эхлүүлэн амжилттай үргэлжлүүлж байна.

Манай компаний 100% өөрсдийн хөгжүүлсэн Монголд анхны гэж хэлж болох BI tool болох 252-BI програмыг та бүхэнд санал болгоход таатай байна.

Манай компаний өөрсдийн хөгжүүлсэн ETL төрлийн tool болох 252-ETL системийг таньд санал болгож байна.

Манай компаний 100% өөрсдийн хөгжүүлсэн Монголд анхны гэж хэлж болох BI tool болох 252-BI програмыг та бүхэнд санал болгоход таатай байна.

Манай компаний өөрсдийн хөгжүүлсэн ETL төрлийн tool болох 252-ETL системийг таньд санал болгож байна.

ЖИЛИЙН ТУРШЛАГА

Мэдээллийн технологийн салбарт 11 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэжлийн баг, олон арван төсөл хөтөлбөрүүдийн туршлага, мэдлэг чадварыг танд хүргэх болно.

3
Бүтээгдэхүүн
6
Зөвлөх
үйлчилгээ
5
Сертификат
10
Ажилчидтай